AKTIVITA 1 (september 2019)

AKTIVITA 1: Rozbiehame tému Potraviny v rámci európskeho dňa #BeActive (september 2019)

     V tomto školskom roku na zoznam našich aktivít pribudla nová. Prvýkrát sme sa zapojili do piateho ročníka Európskeho týždňa športu (23. – 30. september 2019). Celá kampaň sa nesie v hesle „#BeActive“ – „#Buď aktívny“. Našu aktivitu sme nazvali Trstenská štafeta. Neváhali sme a v rámci spolupráce s miestnou materskou školou a obecným úradom sme sa pokúsili rozhýbať všetkých, urobiť tak niečo pozitívne pre seba a rozbehnúť aj iné aktivity. 😊 Štafetový kolík, ktorý sme si postupne jeden po druhom odovzdávali, bol symbolom zdravého životného štýlu.
     Pán starosta nezostal len pri slovách motivačnej reči, ale sám poctivo odbehol prvý úsek štafety. Postupne sa na trati vystriedali pani riaditeľky s pani zástupkyňou, škôlkari z materskej školy so svojimi pani učiteľkami i nepedagogickými zamestnancami, pani ekonómka, pani upratovačky, pán školník, školskú jedáleň reprezentovali pani kuchárky s vedúcou šk. jedálne, triedni učitelia so svojimi žiakmi, rodičia i najmladší päťmesačný športovec.  Spolu 336 nôh 168 účastníkov odbehlo 15 656 fantastických metrov. Odmenou pre všetkých účastníkov bola skvelá atmosféra a sladké jabĺčko, za ktoré ďakujeme Obecnému úradu Trstené pri Hornáde.