Oznam – začiatok šk. roka

Riaditeľstvo ZŠ v Trstenom pri Hornáde oznamuje, že nástup žiakov do školy je v pondelok 5. septembra 2022. 

Pre žiakov 1. ročníka o 8:40 hodine v kmeňovej triede.

Pre žiakov 2. až 9. ročníka  do 8:55 hodine v šatniach.

Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční v školskej cvičebni o 9.00. hodine.

Ukončenie 1. dňa v škole je pre žiakov plánované na 10.30 hod.

Vstup je možný len po predložení písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti žiaka,  ktoré si môžete stiahnuť z webovej stránky školy alebo vyplniť na edupage.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.