Výsledky z TESTOVANIA 5

Testovanie 5     Celonárodné testovanie piatakov prebehlo 18. mája 2022. Testovalo sa zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky. Objektívnosť testovania bola zabezpečená prítomnosťou pedagogického dozoru z inej školy. Napriek značným ťažkostiam počas dištančného vzdelávania a mnohým karanténam a iným ochoreniam naši žiaci dosiahli veľmi pekné výsledky.

 

Slovensko Bratislavský kraj Košický kraj Trstené pri Hornáde

MAT – priemer v %

61 70,6 52,8

78,75

   SJL – priemer v % 69,2 75,8 62,2

80

 

MAT     –     17, 75%  nad celonárodným priemerom

SJL        –      10, 8%    nad celonárodným priemerom

 

Žiaci s úspešnosťou v SJL alebo MAT nad 90 %:

Julián BALTES                           90, 0             90,0                                                                    Lívia KLEŠČINSKÁ                100, 0             93, 3                                                 
Jakub CSEHELY                        83, 3             93,3     
Bibiána PAHULYIOVÁ            96, 7           100, 0

Tento obsah bol zaradený v Školský rok 2021/2022. Zálohujte si trvalý odkaz.