Recykluj a vyhraj!

     V tomto školskom roku sme sa zaregistrovali do súťaže, ktorú už dlhodobo organizuje spoločnosť MILK- AGRO s názvom „Recykluj a vyhraj!“ Počas celého školského roka sme zbierali hliníkové viečka z mliečnych výrobkov značky SABI. Zapojili sa žiaci I., II., stupňa, učitelia, ba aj naša pani riaditeľka. Spoločne sme vyzbierali 3991 viečok a umiestnili sa na 21. mieste v kategórii A2- škôl s počtom žiakov 51- 150.
Našimi najúspešnejšími zberačmi sú:
1. miesto- Evelin Kaduková- 4. ročník- 1473 viečok
2. miesto- Zuzka Semanová- 7. ročník- 1062 viečok
3. miesto- Matej Bartko- 7. ročník- 277 viečok
4. miesto- Martinka Husárová- 7. ročník- 152 viečok
5. miesto- Denis Bramuka- 6. ročník- 132 viečok
6. miesto- Dominik Šolc- 7. ročník- 93 viečok
     Prví traja najúspešnejší zberači za svoje úsilie získali knižné ceny a pevne veríme, že budú
inšpiráciou pre ostatných, aby sa do súťaže na nasledujúci rok tiež zapojili.

Tento obsah bol zaradený v Školský rok 2021/2022. Zálohujte si trvalý odkaz.