Dlaň dokorán

     Zapojili sme sa do celoslovenskej výzvy pre ZŠ vytvoriť reťaz detských dobrých skutkov. Žiaci zo všetkých tried našej školy sa zapojili do tejto výzvy.  Na farebný papier žiaci obkreslili svoje ruky, vystrihli ich, do dlaní napísali svoje dobré skutky.Ruky sme spoločne zlepili, tým sme vytvorili reťaz detských dobrých skutkov, ktorú sme zmerali a odfotili sa. Dĺžka reťaze je 226 dm. Zapojením do výzvy sme sa stali zároveň súčasťou projektu Detský čin roka, ktorého cieľom je šíriť myšlienku dobra u detí.

Tento obsah bol zaradený v Školský rok 2021/2022. Zálohujte si trvalý odkaz.