ČITATEĽSKÝ MARATÓN 2022

     Predposledný školský týždeň je už tradične zasvätený podujatiu !! ČITATEĽSKÝ MARATÓN !!        

Ani netreba pripomínať, že čítanie patrí medzi aktivity, ktoré podporujú rozvoj osobnosti dieťaťa a mladého človeka. Pomáha poznať hodnoty, rozlišovať dobro a zlo, akceleruje rozvoj reči a slovnej zásoby. Vytvára priestor pre tvorivosť, umožňuje získať množstvo informácií, inšpirácií, vedomostí..        
Ponúka možnosť byť sám so sebou, relaxovať.

V tomto školskom roku prebieha magický – 13. ročník podujatia pod názvom „ČÍTAJME SI..“

Podujatie organizuje Linka detskej istoty v spolupráci so školami a školskými knižnicami. Nad podujatím prevzala záštitu naša pani prezidentka Zuzana Čaputová.

V našej škole boli zriadené tri čitateľské miesta: 1. čítanie pre malých žiakov v Zelenej záhrade, 2. čítanie pre veľkých žiakov v knižnici, 3. anglické čítanie v jazykovej učebni. Netradične naše deti čítali aj rozprávočky v ukrajinskom jazyku – Nevedkove dobrodružstvá.

Žiaci mali možnosť vyskúšať si rôzne zábavné aktivity, ktoré im pomohli lepšie sa pohrúžiť do kníh, stotožniť sa s postavami, vniknúť do sveta rozprávok a príbehov.

Veríme, že sa žiakom čítanie páčilo! 

FOTKY si môžete pozrieť TU.

Tento obsah bol zaradený v Školský rok 2021/2022. Zálohujte si trvalý odkaz.