Botanikiáda 2022

     Dňa 8. júna 2022 sa konalo regionálneho kola Botanikiády v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Do tohto kola postúpili z našej školy dve žiačky 5. ročníka Diana Liptáková a Lívia Kleščinská.
     Naše žiacky si overili svoje vedomosti z botaniky zamerané na dreviny. Dievčatá si z tejto súťaže odniesli okrem nových poznatkov a zážitkov aj vlastnoručne zasadenú rastlinku. Livka Kleščinská patrila k najúspešnejším riešiteľom regionálneho kola
Botanikiády. V teste získala plný počet bodov, domov si odniesla diplom a zaujímavé vecné ceny. Livke gratulujeme a obom žiačkam ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

Tento obsah bol zaradený v Školský rok 2021/2022. Zálohujte si trvalý odkaz.