Okresné kolo matematickej olympiády 2022

Matematická olympiáda |     Dňa 12.4.2022 sa uskutočnilo okresné kolo matematickej olympiády.
V kategórii MO-Z6- našu školu reprezentovali Jakub Bálint a Boris Béreš.
V kategórii MO-Z7- našu školu reprezentovali Andrea Semanová a  Matej Bartko
V kategórii MO-Z8- našu školu reprezentovala Petra Šomšáková
Úlohy v okresnom kole, boli náročné a nad rámec učiva matematiky, v daných ročníkoch.
Všetci súťažiaci sa s 3. úlohami v priebehu 2 hodín, zodpovedne popasovali.
Žiak 6. ročníka Jakub Bálint sa stal úspešným riešiteľom, vo svojej kategórii.
Súťažilo v kategórii MO-Z6- 51 žiakov a iba 27 žiakov, bolo úspešných riešiteľov.

Gratulujeme úspešnému riešiteľovi a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a reprezentáciu školy.

Tento obsah bol zaradený v Školský rok 2021/2022. Zálohujte si trvalý odkaz.