Školské kolo Botanikiády

     Dňa 8. apríla 2022 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo Botanikiády, ktorého sa zúčastnili  žiaci 5. ročníka. Naši piataci si preverili svoje vedomosti z odboru botaniky formou on-line testu na tému – Spoznávame dreviny. Do regionálneho kola Botanikiády 2022 postupujú dve žiačky Lívia Kleščinská a Diana Liptáková. Obom žiačkam gratulujeme a držíme palce pri reprezentácii našej školy.

Tento obsah bol zaradený v Školský rok 2021/2022. Zálohujte si trvalý odkaz.