Testovane 9 – 2022

     Dňa 6. apríla 2022  sa naši žiaci 9. ročníka zúčastnili celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 9 – 2022.

     Žiaci si overili svoje vedomosti  z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Cieľom  tohto testovania je získať prehľad o výkonoch žiakov na výstupe zo stupňa ISCED 2, porovnať ich výkon v testoch a poskytnúť školám spätnú väzbu a kompletnejší prehľad o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiakom slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy. Ukážky testov sú zverejnené na stránke NÚCEM: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9/roky/2021-2022?componentId=1760.  Výsledky by žiaci mali poznať koncom apríla 2022.

    Našim deviatakom držíme palce, dúfame, že do toho dali všetko tak, ako aj učitelia, ktorí ich pripravovali:  pani učiteľka Szalonová (matematika) a pán učiteľ Timuľak (slovenský jazyk a literatúra).

Tento obsah bol zaradený v Školský rok 2021/2022. Zálohujte si trvalý odkaz.