Riaditeľské voľno (Testovanie 9-2022)

     “Riaditeľstvo základnej školy oznamuje, že dňa 6. apríla 2022, t.j. v stredu, poskytuje žiakom 3.–8. ročníka riaditeľské voľno z organizačných dôvodov (celoslovenské Testovanie 9-2022).
     Žiaci 1. a 2. ročníka budú mať riadne vyučovanie, ktoré bude končiť štvrtou vyučovacou hodinou, čiže o 11.40 hod.”

Tento obsah bol zaradený v Školský rok 2021/2022. Zálohujte si trvalý odkaz.