Veľkí čítajú malým

      Marec je mesiacom, v ktorom očakávame príchod jari, oslavujeme deň učiteľov a venujeme zvýšenú pozornosť knihám. Žiaci druhého stupňa sa rozhodli priblížiť knižné ukážky svojim mladším spolužiakom z prvého stupňa a ponúkli im takto inšpiráciu, aby vzali do ruky knihu a prečítali si ju celú. Na základe prečítanej ukážky žiaci vypracovali pracovný list, ktorý bol zameraný na čítanie s porozumením. Takéto rovesnícke vzdelávanie a prácu učiteliek si vyskúšali nasledujúce dvojice: Lívia Kleščinská, Bibiána Pahulyiová v 1. a 4. ročníku, v 2. ročníku- Diana Liptáková, Sabína Rečová a žiakov 3. ročníka navštívili Andrea Semanová spolu so Zuzanou Semanovou. Tieto hodiny boli prínosom nielen pre žiakov, ale aj inšpiráciou pre budúce kolegyne.

FOTKY si môžete pozrieť TU.

Tento obsah bol zaradený v Školský rok 2021/2022. Zálohujte si trvalý odkaz.