TESTOVANIE 9 – základné informácie

      Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 9-2022 sa uskutoční dňa 6. apríla 2022 (streda) .
     Žiaci budú testovaní z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.
Príchod žiakov 9. ročníka do školy najneskôr 7:45.

Viac informácií k Testovaniu 9-2018 nájdete na http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9

Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 9. ročníka ZŠ, 4. ročníka gymnázií a stredných športových škôl s osemročným vzdelávacím programom, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Náhradný termín Testovania 9 2022 sa uskutoční 21. apríla a 22. apríla 2022 (štvrtok, piatok) v krajských mestách.

Začiatok testovania 9
Začiatok písania testov Testovanie-9 je 6. apríla 2022 (streda) o 8.00 h.

Povolené pomôcky
kalkulačky, rysovacie pomôcky, modré alebo čierne guľôčkové pero.

Zakázané pomôcky
mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

 

 

 

Tento obsah bol zaradený v Školský rok 2021/2022. Zálohujte si trvalý odkaz.