Zápis

Čo by mal prváčik ovládať, aby zvládol prvú triedu ľavou zadnou?Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2022/2023 sa uskutoční 6. apríla 2022 (streda) od 14.00 hod. Zápis sa bude konať za osobnej prítomnosti detí, s dodržaním všetkých epidemiologických opatrení.

Zapísať je potrebné dieťa, ktoré do 31. 8. 2022 dovŕši šiesty rok veku a dieťa, ktorému bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky.

Prihlášku rodič/zákonný zástupca vypíše elektronickú prihlášku na https://skola-trstene.edupage.org/register/.  Vyplnenú prihlášku je potrebné po odoslaní vytlačiť, podpísať oboma rodičmi a priniesť ju do školy v deň zápisu.

Rodičia ktorí nemajú možnosť vypísať prihlášku elektronicky:

Vypíšu formulár v listinnej podobe (tlačivo na stiahnutie je dostupné TU a vytlačené formuláre na vypísanie budú pre rodičov k dispozícii aj v čase konania zápisu). Vyplnený a podpísaný formulár oboma rodičmi prinesiete v deň zápisu.

Na overenie údajov je potrebné doniesť občianske preukazy k overeniu údajov oboch zákonných zástupcov, rodný list dieťaťa.

Tento obsah bol zaradený v Školský rok 2021/2022. Zálohujte si trvalý odkaz.