OZNAM

Žiakom ročníkov 5.-9. a ich rodičom oznamujeme, že od pondelka 28. februára 2022 budú žiaci pokračovať v dištančnom vzdelávaní z dôvodu neukončenej rekonštrukcie kotolne a výmeny radiátorov. Predpokladaný návrat na prezenčné vzdelávanie je plánovaný na štvrtok – 3. marca 2022.

Rozvrh dištančného vzdelávania bude oznámený cez EduPage.“

Tento obsah bol zaradený v Školský rok 2021/2022. Zálohujte si trvalý odkaz.