ŠKOLSKÉ KOLO PYTAGORIÁDY ( 43.ročník ) školský rok 2021/2022

    8.12.- 9.12.2021 sa na celom Slovensku, teda aj na našej škole uskutočnili školské kolá
matematickej súťaže- PYTAGORIÁDA. Školské kolá sa riešili online.
Zúčastnení žiaci:3. ročník: Jakub Barger ( úspešný riešiteľ), Jakub Buchla ( úspešný riešiteľ ),
Nina Bartková (úspešná riešiteľka)
4.ročník: Matúš Pahulyi ( úspešný riešiteľ), Stella Emma Skálová, Evelyn Kaduková
5. ročník: Lívia Klaščinská ( úspešná riešiteľka), Biabiana Pahulyiová ( úspešná riešiteľka),
Jakub Csehely, Julián Baltes
6. ročník: Jakub Bálint ( úspešný riešiteľ), Erik Babiš, Bianka Slotová
7. ročník: Andrea Semanová, Matej Bartko
8.ročník: Lukáš Labanský, Jakub Šelepský, Petra Šomšáková

     Aj v tomto školskom roku považujeme súťaž za úspešnú, pretože naši mladší žiaci zariešenie úloh získali 10 a viac bodov, čo je úspešný riešiteľ.
V okresnom kole tejto súťaže budú našu školu reprezentovať úspešní riešitelia školského kola:
Kategória P3: Jakub Barger, Jakub Buchla, Nina Bartková
Kategória P4: Matúš Pahulyi
Kategória P5: Lívia Klaščinská, Bibiana Pahulyiová
Kategória P6: Jakub Bálint
     Všetkým súťažiacim a aj tým, ktorí sa zapojili do online školského kola z domu, gratulujeme!

Tento obsah bol zaradený v Školský rok 2021/2022. Zálohujte si trvalý odkaz.