Komparo 2021

     Dňa 11. novembra 2021 prebehlo na našej škole testovanie žiakov 8. a 9. ročníka v rámci projektu KOMPARO.
     Naši ôsmaci sa zúčastnili priebežného testovania. Prvý test obsahoval otázky z matematiky a všeobecných študijných predpokladov. Druhý test pozostával z otázok zo slovenského jazyka a literatúry, biológie a geografie.
     Deviataci písali prípravnú  formu na Testovanie 9, resp. na prijímacie skúšky z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Systém úloh je podobný ako na Testovaní 9, takže sa žiaci otestovali, čo zvládli, nezvládli, na čom im treba ešte popracovať.
     Výsledky budú zverejnené na internetovej stránke  www.komparo.sk v decembri .

Tento obsah bol zaradený v Školský rok 2021/2022. Zálohujte si trvalý odkaz.