Olympiáda z anglického jazyka – školské kolo

Výsledky školského kola Olympiády v anglickom jazyku - Gymnázium Pavla Horova        Súťaže sa zúčastnilo 11 žiakov v 2 kategóriách. Súťažné úlohy riešili žiaci prostredníctvom písomného testu zloženého zo 4 častí – gramatika, slovná zásoba, posluch s porozumením a čítanie s porozumením. Z 11 žiakov patrilo 5 žiakov medzi úspešných riešiteľov. Do okresného kola postupujú víťazi z každej kategórie.

Výsledková listina:

Kat. 1A (6. a 7. ročník)

  1. m. Matej Bartko (úspešný riešiteľ)
  2. m. Andrea Semanová (úspešná riešiteľka)
  3. m. Kristián Cebák► Samuel Szabo, Kristián Béreš, Boris Béreš, Bianka Slotová

            Kat. 1B (8. a 9. ročník)

  1. m. Krystian Budai (úspešný riešiteľ)
  2. m. Petra Šomšáková (úspešná riešiteľka)
  3. m. Jakub Šelepský (úspešný riešiteľ)► Richard Maščák

     

Ďalšie FOTKY si môžete pozrieť TU.                           

Tento obsah bol zaradený v Školský rok 2021/2022. Zálohujte si trvalý odkaz.