Záložka do knihy spája školy

Medzinárodný deň školských knižníc 2017 | Základná škola Trstené pri Hornáde     Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne vyhlásili k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2021 už 12. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá Záložka do knihy spája školy s tohtoročnou témou: Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní. 

     Cieľom bola podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh a nadviazanie
kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami.

     Tohto roku sme si vymenili záložky so základnou školou v obci Slovenská Kajňa. Z našej
školy sa zapojili žiaci 1. a 2.stupňa. Tvorba záložiek našich detí bola inšpirovaná Pipi dlhou
pančuchou, Bubákom z čítanky, rozprávkou -Ako šlo vajce na vandrovku a mnohými inými
literárnymi postavami.
          

Tento obsah bol zaradený v Školský rok 2021/2022. Zálohujte si trvalý odkaz.