Olympiáda z geografie – školské kolo

          Súťaže sa zúčastnilo 12 žiakov v 3 kategóriách. Súťažné úlohy riešili žiaci prostredníctvom onlineolympiady.sk, teda online formou. Po vyhodnotení školského kola v systéme Edupage nás potešili tieto výsledky: 11 úspešných riešiteľov a 9 postupujúcich do ďalšieho – okresného kola. Našu školu reprezentovali:

5. ročník, kategória G:

► Bibiána Pahulyiová – úspešná riešiteľka, postupuje
► Lívia Kleščinská – úspešná riešiteľka, postupuje
► Julián Baltés – úspešný riešiteľ, postupuje

6. a 7. ročník, kategória F:

►Jakub Bálit – úspešný riešiteľ, postupuje
►Alex Lukáč – úspešný riešiteľ, nepostupuje
► Denis Bramuka – úspešný riešiteľ, nepostupuje
► Alan Budai
► Matej Bartko – úspešný riešiteľ, postupuje
► Andrea Semanová – úspešná riešiteľka, postupuje

8. a 9. ročník, kategória E:

► Karolína Bramuková – úspešná riešiteľka, postupuje
► Petra Šomšáková – úspešná riešiteľka, postupuje
► Krystian Budai – úspešný riešiteľ, postupuje

 

 

Tento obsah bol zaradený v Školský rok 2021/2022. Zálohujte si trvalý odkaz.