Napíš list-poteš srdce


      Október je už tradične známy ako mesiac úcty k starším.  Pri tejto príležitosti knižnica pre mládež mesta Košice vyhlásila výzvu: Napíš list-poteš srdce, ktorú prijali naši štvrtáci. S veľkým nadšením sa pustili do práce, a to písania listov pre seniorov, v ktorých nešetrili láskavými slovami. Samozrejme, aby čo najviac potešili týchto ,,starkých“ a vyvolali úsmev na ich tvári, obohatili listy aj krásnym prianím, veselými vtipmi  a skrášlili nádhernými obrázkami. Tým si uvedomili, že človek v každom veku si zaslúži pozornosť, lásku, mať pocit, že je stále potrebný a ukázali tak svoju spolupatričnosť a úctu k staršej generácii.

 

Tento obsah bol zaradený v Školský rok 2021/2022. Zálohujte si trvalý odkaz.