Výnimka z karantény

O výnimku z karantény môže požiadať zákonný zástupca žiaka, ktorý:
a) je najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V) 
b) je najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky (Johnson&Johnson),
c) je najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky, ak bola žiakovi podaná prvá dávka očkovania v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19 alebo
d) žiak prekonal ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami

O výnimke z karantény je potrebné informovať triednych učiteľov, zároveň žiak do školy prinesie vytlačené a podpísané tlačivo – Oznámenie o výnimke z karantény.
Tento obsah bol zaradený v Školský rok 2021/2022. Zálohujte si trvalý odkaz.