Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – školské kolo

     Dňa 15. 10. 2021 sa online formou uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry – kategória C. Do tejto kategórie patria aj žiaci našich najstarších ročníkov – žiaci 8. a 9. ročníkov. Svoje vedomosti i zručnosti si v online teste zmerali šiesti najšikovnejší žiaci týchto ročníkov. V školskom kole sa najviac darilo Petre Šomšákovej z 8. ročníka, ktorá postúpila aj do ďalšieho okresného kola.

Tento obsah bol zaradený v Školský rok 2021/2022. Zálohujte si trvalý odkaz.