Európsky deň jazykov 2021

Iniciatíva pre základné školy: Európsky deň jazykov 2020     To, že rovesnícke vzdelávanie má svoje opodstatnenie vo vyučovacom procese a u žiakov je veľmi obľúbené sa opäť ukázalo v rámci slávenia Európskeho dňa jazykov. Dvojice starších žiakov sprevádzali aktivitami žiakov v jednotlivých triedach. Prváci si vypočuli rozprávku slovensky a následne ju videli v angličtine, spoznali rôzne druhy jedál typické pre vybrané krajiny a zahrali si viacjazyčné pexeso.Druháci po úvodnom kvíze spoznávali menu rôznych európskych krajín, ktoré ešte nemajú zavedené Euro, hádali reč a zahrali si novú zaujímavú hru Pexetrio. Vo vyšších ročníkoch okrem už spomínaných aktivít žiaci poznávali jazyk na základe vypočutia i písaného slova a pracovali so slepou mapou, do ktorej zapichovali vlajky vybraných európskych štátov. V závere si ešte mali možnosť zahrať rôzne hry a riešiť rébusy.

            Prostredníctvom týchto aktivít sme sa snažili u našich žiakov podnietiť interkultúrne porozumenie i záujem učiť sa cudzí jazyk.

FOTKY si môžete pozrieť TU.

Tento obsah bol zaradený v Školský rok 2021/2022. Zálohujte si trvalý odkaz.