Pozvánka na plenárne zasadnutie OZ rodičov

Vážení rodičia,

     dňa 16. septembra 2021 Vás pozývame na plenárne zasadanie OZ rodičov, ktoré sa bude konať o 16.30 hod. v cvičebni Základnej školy Trstené pri Hornáde.

Dôvodom na zvolanie plenárneho zasadania rodičov je začiatok školského roka, ale aj voľby zástupcov rodičov do Rady školy (2021-2025) podľa §24 a §25 zákona 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Aj preto je vaša účasť veľmi potrebná.

Dovoľujeme si požiadať Vás, aby ste si doniesli svoje pero, ďakujeme.

Hneď po zverejnení výsledkov volieb sa uskutočnia triedne aktívy rodičov.

Zároveň však musíme dodržiavať epidemiologické opatrenia, preto sa plenárneho
rodičovského môže zúčastniť iba jeden zákonný zástupca dieťaťa, ktorý musí so sebou
priniesť vypísané „Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti“ – stiahnuť  TU (pre tých , ktorí nemajú možnosť vyhlásenie vytlačiť, bude poskytnuté v škole).

                                                                                   Mgr. Jana Olexová, riad. školy

Tento obsah bol zaradený v Školský rok 2021/2022. Zálohujte si trvalý odkaz.