Oznam pre stravníkov školskej jedálne

     Každý žiak ZŠ obdrží prihlášku na nový školský rok v prvý deň nástupu t. j. 2.9.2021, ktorú obratom ak má záujem o stravovanie, vyplnenú vráti do školskej jedálne v piatok 3.9.2021.
Bez prihlášky a úhrady stravného do 15-tého dňa v mesiaci, nie je možné stravovať sa v našej školskej jedálni. Prihlášku je možné si stiahnuť aj zo stránky obce Trstené pri Hornáde alebo Edupage.

    Prihlasovanie a odhlasovanie dieťaťa v priebehu školského roka v prípade ochorenia je
povinnosťou rodiča, zodpovedá za včasné odhlásenie deň vopred alebo do 7,30 hod. ráno.
Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. 

    Diétne stravovanie sa nepodáva.

Donáška vlastnej stravy
V prípade, že Vaše dieťa trpí intoleranciou či alergiou, je možná donáška vlastnej stravy k
nám do jedálne, kde je potrebné aj doložiť doklad od odborného lekára (alergológ, gastroenterológ…..). Pri prevzatí stravu zapíšeme, uložíme do vyhradenej chladničky, pri obede ohrejeme v mikrovlnnej rúre a vydáme. Dieťa si odnáša domov prázdny neumytý
obedár.

Organizačné pokyny v jedálni
Žiaci si pred vstupom do jedálne dezinfikujú ruky. Zdržiavajú sa len nevyhnutný čas na obed. Sú povinní dodržiavať pokyny zamestnancov školskej jedálne a prítomných dozor konajúcich učiteľov. Správajú sa kultúrne a disciplinovane. Pri čakaní dodržiavajú odstup, jedlo a nápoje si nedokladajú. Príbory im vydáva zamestnanec školskej jedálne. Použitý riad vrátia na príslušné miesto.

Vedúca školskej jedálne
Mgr. Michaela Bramuková

Tento obsah bol zaradený v Školská jedáleň. Zálohujte si trvalý odkaz.