Slávnostné vyhodnotenie školského roka 2020/2021

      29. jún 2021 bol v našej škole dňom vyhodnocovania a odmeňovania. Spomedzi nás boli odmenení tí najlepší. Knihy či pochvalné uznania sú odmenami za našu prácu a rovnako aj záväzkom v pokračovaní v ďalšom úsilí a dosiahnutí cieľov. Marianna Semanová si za úspechy a reprezentáciu našej školy (víťazka krajského kola a 6. miesto v celoslovenskom kole biologickej olympiády) odniesla notebook, ktorý jej bude pomáhať v jej ďalšom štúdiu . Pre nás ostatných je Marianna veľkým vzorom. Ocenili sme aj prácu členov kolégia v programe Zelená škola
     V školskom roku 2020/2021 boli títo žiaci vyhlásení medzi desiatimi najlepšími žiakmi školy: Stella Emma Skalová, Evelyn Kaduková, Bibiána Pahulyiová, Lívia Kleščinská, Jakub Bálint, Andrea Semanová, Jakub Šelepský, Marianna Semanová, Daniela Lukácsová, Benjamín Deák  VŠETKÝM BLAHOŽELÁME

FOTKY si môžete pozrieť TU.

Tento obsah bol zaradený v Školský rok 2020/2021. Zálohujte si trvalý odkaz.