Celoslovenské kolo biologickej olympiády

S istou hrdosťou Vám chceme oznámiť úspech, ktorý ešte naša škola nezaznamenala.

Veľká  vďaka patrí  našej žiačke Mariannke Semanovej z 8. ročníka, ktorá v Biologickej olympiáde na Krajskom kole získala 1. miesto. Tento úžasný úspech ju posunul do Celoštátneho kola Biologickej olympiády, kategória E, odbornosť botanika, ktoré sa konalo 16. 6. 2021. Aj v tejto celoštátnej súťaži, vo forme on-line testu, potvrdila Majka svoje znalosti z biológie a stala sa úspešnou riešiteľkou.

Sme na našu Majku veľmi pyšní a patrí jej od nás veľké Ďakujem. Pre našu školu je to veľká udalosť, ktorá sa nestáva často, a to tiež svedčí o jej pracovitosti, húževnatosti a ctižiadostivosti.

Tento obsah bol zaradený v Školský rok 2020/2021. Zálohujte si trvalý odkaz.