Hviezdoslavov Kubín

     Zložitá epidemiologická situácia ovplyvnila nielen naše súkromné životy, ale aj tie školské. V dôsledku šírenia ochorenia COVID 19 sa mnohé školské súťaže nemohli konať, iné sa zas konali iba v obmedzenej miere, prípadne online formou.
    Dlhé roky sa naša škola zapájala do recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Nakoľko sa táto súťaž za daných epidemiologických opatrení nedá realizovať na vyššej postupovej úrovni, umožnili sme žiakom predviesť ich recitačné schopnosti na triednych kolách, kde si v komornej atmosfére triedy žiaci uctili pamiatku velikána slovenskej literatúry- Pavla Országha Hviezdoslava. V rámci triedy prebehlo aj vyhodnotenie triedneho kola. Najlepší recitátori boli odmenení diplomom a sladkou odmenou.

Tento obsah bol zaradený v Školský rok 2020/2021. Zálohujte si trvalý odkaz.