Žalostný pohľad na ihrisko…

     Milí priatelia, priaznivci a návštevníci,
radi s Vami zdieľame naše úspechy i radosti. BOHUŽIAĽ, tentokrát Vám ponúkame žalostný pohľad na Vaše-naše multifunkčné ihrisko po „návštevách“ VEREJNOSTI, ktorá nerešpektuje ZÁKAZ VSTUPU (neoprávnený vstup bez vedomia vedenia obce a školy) resp. nerešpektuje opatrenia a nariadenia vyplývajúce z pandemickej situácie a ničí !!! obecný majetok.

Ihrisko je stále prioritne určené žiakom školy!

„Pamiatky“ po návštevách TEJTO verejnosti:

  • rozkopané mantinely,
  • dotrhané ochranné siete,
  • preliezaním zničené školské pletivo a plot,
  • ohorky z cigariet,
  • sklenené črepiny z alkoholických fliaš na chodníku, ihrisku, v okolí areálu školy,
  • plechovky z rôznych alkoholických i nealkoholických nápojov,
  • vyvrátené smetné koše,
  • pohodené použité respirátory
  • prepálené kovové spevňujúce lanká.

Nezostane nám ihrisko, zostanú nám a Vašim-našim deťom len oči pre plač. 

Veď posúďte sami…

Tento obsah bol zaradený v Školský rok 2020/2021. Zálohujte si trvalý odkaz.