Medová desiata

     V posedný aprílový deň sa v rámci Zelenej školy a práve prebiehajúcej témy Potraviny na našej škole uskutočnila pre žiakov prvého stupňa „medová desiata“. Prváci odprezentovali pre žiakov druhého, tretieho a štvrtého ročníka zaujímavú prezentáciu o vývoji, živote a poslaní včiel. Následne ponúkali svojich kamarátov s maslovými chlebíkmi potretými kvetovým a lesným medom. Toto akciou sa žiaci pripravili na následnú návštevu tunajšieho včelára – pána Juliána Ruščáka, ktorý nám priblíži včelárstvo v praktických činnostiach. Túto vychádzku plánujeme v mesiaci máj.

FOTKY si môžete pozrieť  TU

Tento obsah bol zaradený v Školský rok 2020/2021. Zálohujte si trvalý odkaz.