Dňa 26. apríla 2021 začína prezenčné vyučovanie aj pre žiakov 7., 6. a 5. ročníka.

     Dňa 26. apríla 2021 začína prezenčné vyučovanie aj pre žiakov 7., 6. a 5. ročníka.

Nový dočasný rozvrh na dni adaptačného obdobia pre žiakov celého 2. stupňa zverejníme na edupage .

     V pondelky je z dôvodu kontroly negatívnych testov na Covid-19 (žiak+zákonný zástupca) alebo platnej výnimky (potvrdenie po prekonaní Covid-19 nie staršie ako 180 dní, potvrdenie o očkovaní – 2 týždne po očkovaní 2. dávkou vakcíny Moderna alebo Pfeizer/BioNTech, alebo minimálne 4 týždne po 1. dávke AstraZeneca) a odovzdávania čestných vyhlásení  (WORDPDF), príchod žiakov určený takto:

1. – 4. ročník: od 7.40 do 7.55
8. – 9. ročník: od 8.00 do 8.05
5. – 7. ročník: od 8.05 do 8.15

Pripomíname, že platnosť testu pre žiakov 2. stupňa a zákonných zástupcov žiakov je 7 dní.

Dňa 24. apríla bude testovanie na Covid-19 prebiehať v našej obci.

Tento obsah bol zaradený v Školský rok 2020/2021. Zálohujte si trvalý odkaz.