Nástup žiakov 8. a 9. ročníka od 19. 4. 2021

     Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 12. 4. 2021 obnovuje školské vyučovanie (prezenčná forma – v škole) pre 8. a 9. ročníka ZŠ. 

Podmienky pre nástup žiaka:

Pre žiakov máme pripravený plán na dvojtýždňové „adaptačné obdobie“, aby si na prechod k prezenčnému vzdelávaniu zvykali postupne a bez stresu. Prvé dni budú prebiehať pohodové triedne aktivity, prevažne so svojimi triednymi učiteľmi. Priebežne budeme (bez písomiek a známok;) zisťovať úroveň ich vedomostí, aby sme mohli nastaviť ďalšie vzdelávanie. Dočasný rozvrh pre adaptačné obdobie zverejníme na edupage .

Rozvrh žiakov na budúci týždeň je  aktualizovaný a zverejnený na EDUPAGE. (Je potrebné si v kalendári nastaviť dátum 19. 4. 2021.)

Nástup žiakov 7., 6.5. ročníka je plánovaný dňa 26. apríla 2021.

Tento obsah bol zaradený v Školský rok 2020/2021. Zálohujte si trvalý odkaz.