Okresné kolo online PYTAGORIÁDY

     V dňoch 13. – 14. apríla sa uskutočnilo okresné kolo matematickej súťaže – PYTAGORIÁDA. Našu školu reprezentovali víťazi zo školského kola, v kategórii: P3, P4, P5, P7 a P8. Súťaž prebiehala online, žiaci nižších ročníkov mali možnosť súťažiť v škole.

Naši úspešní žiaci:

V kategórii P3 súťažilo 103  žiakov.

Stella Emma Skalová obsadila  42. – 43.miesto  a s počtom bodov 16  sa stala úspešnou riešiteľkou.

V kategórii P4  súťažilo 78 žiakov.

Súťažili 3 štvrtáci:

Bibiana Pahulyiová obsadila výborné 3. miesto a s počtom bodov 22  sa stala úspešnou riešiteľkou.           
Jakub Csehely  obsadil 22. – 23. miesto a s počtom bodov 18  sa stal úspešným riešiteľom.                              
Julián Baltes  obsadil 39. – 42. miesto a s počtom bodov 17  sa stal úspešným riešiteľom.

V kategórii P5  súťažilo 83 žiakov.

Súťažili 2 piataci:

Jakub Bálint obsadil 37. miesto a s počtom bodov 14  sa stal úspešným riešiteľom.                                            
Bianka Slotová obsadila 41. – 43. miesto a s počtom bodov 13  sa stala úspešnou riešiteľkou.

Ďakujeme všetkým žiakov našej školy za reprezentáciu a úspešným riešiteľom GRATULUJEME!

 

 

Tento obsah bol zaradený v Školský rok 2020/2021. Zálohujte si trvalý odkaz.