Oznam – od 12. 4. 2021

Na základe manuálu:   Návrat do škôl 2021 aktualizovaný k 8. 4. 2021 s platnosťou od 12. 4. 2021, oznamujeme, že platnosť testu pre zákonných zástupcov žiakov (1.- 4.) a starších žiakov je 7 dní, bez súvisu s tým, v akej farbe Covid automatu sa okres nachádza.

Aktualizované čestné vyhlásenie: (WORDPDF).

Tento obsah bol zaradený v Školský rok 2020/2021. Zálohujte si trvalý odkaz.