Okresné kolo Biologickej olympiády

     Dňa 8. apríla 2021 sa konalo on-line formou okresné kolo Biologickej olympiády, kategória E – Poznaj a chráň. Marianna Semanová z 8. ročníka sa ako jediná žiačka našej školy zúčastnila na tomto okresnom kole a porovnala si svoje vedomosti z odboru botanika v teste a identifikácií živočíchov z biotopu lúka, polia a pasienky. Majka sa umiestnila na krásnom 1. mieste v okrese a zároveň postupuje na krajské kolo. Našej Majke gratulujeme, ďakujeme za reprezentáciu našej školy a držíme palce na krajskom kole.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.