OZNAM k nástupu žiakov k 7.4.2021

Od stredy, t. j.  7. apríla 2021, po veľkonočných sviatkoch nastúpia na prezenčné vyučovanie (do školy) všetci žiaci 1. stupňa.
Pri nástupe je potrebný negatívny test zákonného zástupcu vykonaný od 5. 4. 2021, ktorý je platný v súvislosti s COVID automatom 14 dní a čestné vyhlásenie (v prílohe – WORDPDF ). Toto čestné vyhlásenie je potrebné opakovane doložiť každý pondelok.

Tento obsah bol zaradený v Školský rok 2020/2021. Zálohujte si trvalý odkaz.