Dejepisná olympiáda v šk. roku 2020/2021

Základná Škola Zarevúca Ružomberok - Dejepisná olympiáda   
Dňa 11.02.2021 sa uskutočnilo okresné kolo Dejepisnej olympiády, ktorá sa konala online vzhľadom k pandemickej situácii.

Olympiády sa zúčastnili:
Andrea Semanová     –  6. ročník
Zuzana Semanová     –  6. ročník
Petra Šomšáková       –  7. Ročník
Marianna Semanová  –  8. Ročník
Sabína Ruščáková     –  8. Ročník
Daniela Lukáčová      – 9. ročník
Benjamín Deák          – 9. Ročník

Úspešnými riešiteľmi vo svojej kategórii sa stali :
Andrea Semanová     –  6. ročník
Marianna Semanová –  8. Ročník
Daniela Lukáčová     – 9. ročník
Benjamín Deák          – 9. Ročník

Marianna Semanová obsadila vo svojej kategórii 1. miesto, preto sa zúčastní krajského kola Dejepisnej olympiády.

Tento obsah bol zaradený v Školský rok 2020/2021. Zálohujte si trvalý odkaz.