Informácie aktualizované k 8. marcu 2021

V súvislosti s rozhodnutím MŠVVaŠ SK a vyhláseným núdzovým stavom oznamujeme, že od 8. marca 2021 sa môžu prezenčného vyučovania zúčastňovať prednostne iba žiaci ročníkov 1.-4., ktorých zákonní zástupcovia odovzdajú škole potvrdenie od zamestnávateľa (môže byť prefotené aj potvrdenie, ktoré máte na cestu do práce), že v súvislosti s charakterom ich práce nemôžu vykonávať prácu z domu. V pondelok je potrebné znovu predložiť aj čestné vyhlásenie rodiča o bezinfekčnosti TU a negatívny výsledok testu na Covid-19, nie starší ako 7 dní. Pre tieto deti bude prebiehať vzdelávací proces od 8.00 do 11.40  = 4 vyučovacie hodiny. Deti zapísané v ŠKD budú po 4. vyučovacej hodine plniť aktivity v školskom klube, ktorý bude popoludní v prevádzke v obmedzenom režime.

Ostatní žiaci 1. – 4. ročníka prechádzajú na dištančné vzdelávanie. Tu znovu pripomíname, že vzdelávanie prezenčnou, či dištančnou formou je povinné. Žiaci sa musia zúčastňovať vyučovania podľa rozvrhu a pokynov vyučujúceho, pravidelne sa pripravovať na hodiny a v danom termíne plniť a odovzdávať zadané úlohy.

Tento obsah bol zaradený v Oznamy, Školský rok 2020/2021. Zálohujte si trvalý odkaz.