POZOR !!! OZNAM pre rodičov žiakov 1. – 4. ročníka

     Napriek tomu, že prítomnosť žiakov po jarných prázdninách presiahla v našej škole 87% a všetci sme sa na normálne fungovanie školy tešili, musíme sa riadiť novým rozhodnutím ministerstva školstva.

Na základe rozhodnutia ministra školstva z 1. marca 2021 oznamujeme, že od 3. marca 2021 sa môžu prezenčného vyučovania zúčastňovať iba žiaci, ktorých rodičia odovzdajú škole potvrdenie od zamestnávateľa, že v súvislosti s charakterom ich práce nemôžu vykonávať prácu z domu.

Do tejto kategórie patria zamestnanci kritickej infraštruktúry – zdravotníci, ale aj policajti, predavači a predavačky, potravinári, farmári, učitelia v materských školách, učitelia na prvom stupni základných škôl, cestári, zamestnanci odpadového hospodárstva, technických služieb, prepravcovia a ďalší zamestnanci.

Citácia ministra z 1. marca: „Rozhodnutie ministra upravujúce tento fakt a potvrdenie o tom, že daní zamestnanci nemôžu svoju prácu vykonávať z domu čoskoro pribudne na webe ministerstva www.minedu.sk.“

Hneď ako sa naplní čas „čoskoro“, potvrdenie bude k dispozícii na stiahnutie na stránku školy a na edupage. Pre krátkosť času však budeme brať v stredu 3. marca do úvahy aj potvrdenie, ktoré vám môže poskytnúť zamestnávateľ a bude tam uvedené, že „charakter vašej práce si vyžaduje vašu prítomnosť na pracoviskunemôžete ju vykonávať z domu“.

Žiaci, ktorých zákonný zástupca je doma alebo pracuje z domu, budú pokračovať v dištančnom vzdelávaní podľa pokynov svojich učiteľov.

Tento obsah bol zaradený v Školský rok 2020/2021. Zálohujte si trvalý odkaz.