Infokampaň Potraviny 2021

     V programe Zelená škola pracujeme už ôsmy rok a v tomto certifikačnom období sa venujeme téme Potraviny. Našim hlavným cieľom je – prostredníctvom navrhovaných aktivít zvýšiť šírenie osvety v oblasti zdravého stravovania a lokálnych produktov nášho regiónu a aj takto prispieť k zníženiu potravinového odpadu o 10 %. Jednou z takýchto aktivít bola aj Infokampaň v našej obci. Starší žiaci pripravili letáky k danej problematike – prečo sa stravovať zdravo, neplytvať potravinami, pestovať lokálne druhy ovocia a zeleniny, nakupovať od miestnych dodávateľov, prečo nekupovať palmový olej a podobne. Štvrtáci letáky rozdávali medzi žiakmi prvého stupňa, ktorí sa už učia v škole a ôsmaci roznášali letáky do schránok obyvateľov v našej obci. Jeden z letákov je umiestnený aj na výveske v obci.  Veríme, že táto aktivita má svoj zmysel a že osloví mnohých ľudí, ktorí aj vďaka poskytnutým informáciám zmenia spôsob myslenia i konania v rámci životného prostredia a starostlivosti oň.

Náš leták k infokampani TU

FOTKY si môžete pozrieť TU.

Tento obsah bol zaradený v Školský rok 2020/2021, Zelená škola, ZELENÁ ŠKOLA. Zálohujte si trvalý odkaz.