OZNAM pre zákonných zástupcov žiakov

Na základe nových usmernení a rozhodnutia ministra školstva oznamujeme, že od 11. januára 2021 do 15. januára 2021 bude prebiehať dištančné vzdelávanie pre všetkých žiakov.

Vyhlásenie ministra školstva zo dňa 4.1.2021

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame-plan-na-navrat-deti-do-skol-ten-vsak-zavisi-od-aktualnej-situacie/

Žiaci ročníkov 1.- 4. budú postupovať podľa pokynov svojich triednych učiteľov, ktoré dostanú v pondelok 11. januára. Od 18. januára sa budú títo žiaci vzdelávať prezenčne (v škole), podmienkou je testovanie jedného zo zákonných zástupcov, ktorý predloží škole negatívny výsledok testu na Covid-19, nie starším ako 7 dní. Žiaci tejto vekovej kategórie sa testovať nemusia.

Žiaci ročníkov 5.- 9. pokračujú v dištančnom vzdelávaní podľa platného rozvrhu hodín až do 22. januára 2021. Nástup na prezenčné vzdelávanie je plánovaný na 25. januára 2021 po predložení negatívneho výsledku testu na Covid-19, a to u žiaka, aj jeho zákonného zástupcu.

Testovanie žiakov 5.-9. ročníka a jedného zákonného zástupcu žiaka je po dohode so zriaďovateľom plánované uskutočniť v našej obci. O presnom termíne a harmonograme testovania vás budeme informovať.

Oznamy pre rodičov budeme priebežne aktualizovať.

Tento obsah bol zaradený v Školský rok 2020/2021. Zálohujte si trvalý odkaz.