RODIČIA ŽIAKOV 2.STUPŇA POZOR – DÔLEŽITÉ

     Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR „Návrat do škôl 2021“ žiadame zákonných zástupcov/rodičov žiakov 2. stupňa o vyplnenie dotazníkového prieskumu do 18.12.2020

Dotazník indikatívneho záujmu o testovanie

Dotazník je možné vyplniť prostredníctvom EDUPAGE, alebo vyplnený dotazník zaslať na školský e-mail.: zstrstene@gmail.com

Tento obsah bol zaradený v Školský rok 2020/2021. Zálohujte si trvalý odkaz.