Deň potravín

     Náročnosť plnenia cieľov z nášho Environmentálneho akčného plánu Zelenej školy je vystupňovaná formou súčasného vzdelávania, a to najmä na druhom stupni. Keďže v tomto školskom roku nás čaká záverečné hodnotenie našej dvojročnej práce v téme Potraviny a niektoré krásne naplánované aktivity sa nedajú v súčasnosti uskutočniť, rozhodli sme sa pre iné aktivity a máme radosť z toho s akým nadšením a nápadmi sa do týchto aktivít vrhli žiaci i učitelia. V rámci všetkých predmetov počas Dňa potravín sme smerovali k plneniu nášho hlavného cieľa a síce šíriť osvetu v oblasti zdravého stravovania a lokálnych produktov nášho regiónu a aj takto prispievať k znižovaniu potravinového odpadu.

 1. ročník : Výroba banánového milk-shakeplagátu (vitamíny) príprava, ochutnávka (p. uč. Bitóová)
 2. ročník : Chlieb je Boží dar leporelo (p. uč. Nagyová)
 3. ročník : pozvánka na tému Zdravá výživa, Rozprávka o Žrútikovi, Reklama na zdravú desiatu, hry V reštaurácii, V obchode (p. uč. Kállayová)
 4. ročník : prezentácia „Zdravá desiata“ v rámci rovesníckeho vzdelávania (p. uč. Kleščinská)
  p. uč. Szalonová – Matematika 8. roč. : Výroba syrov , Matematika 5. roč. : tajnička O chlebíku
  p. uč. Marcineková – Geografia 5. roč. : Cesta potravín k nám
  p. uč. Timuľak – Informatika 5. roč. : prezentácia Biopotraviny
  p. uč. Focková – Slovenský jazyk 6. a 9. roč. : Recepty starých mám
  p. uč. Romanovová – Chémia 7.roč. : Éčka v potravinách

FOTKY si môžete pozrieť TU.

Tento obsah bol zaradený v Školský rok 2020/2021, Zelená škola, ZELENÁ ŠKOLA. Zálohujte si trvalý odkaz.