Školské kolo PYTAGORIÁDY

V školskom roku 2020/2021 je to už 42. ročník matematickej súťaže:   PYTAGORIÁDA

9.12.2020 a 10.12.2020 sa na celom Slovensku, teda aj  na našej škole uskutočnili školské kolá matematickej súťaže- PYTAGORIÁDA.

Kategórie P3-3. ročník a P4-4.ročník :  riešili v škole. 

Kategórie P5-5. ročník, P6- 6. ročník, P7- 7. ročník, P8- 8. ročník :  sa do školského kola zapojili z domu – online.

Úspešní riešitelia:

3. ročník:
S. Skalová- 20 bodov  (10+10)
4. ročník:

B. Pahulyiová-     18 bodov ( 13+5)
J. Csehely           – 18 bodov  (12+6)
J. Baltes              – 13 bodov  (12+1)
5. ročník :
B. Slotová – 18 bodov ( 13+5)
Bálint – 16 bodov ( 10+6)
6. ročník:
Andrea Semanová – 14 bodov (12+4)
7. ročník :
L. Labanský – 15 bodov ( 13+2)
8. ročník :
M. Semanová – 12 bodov ( 11+1)

     Súťažiaci riešili  15 úloh, limite 60 minút.  V prípade zisku aspoň 10 bodov  za správne riešenia úloh, sú každé ušetrené 4 celé minúty do 60 minút hodnotené ako + 1 bod.
     V tomto školskom roku považujem súťaž za „  úspešnú“, pretože  mnohí  žiaci v riešení úloh získali  aspoň 10 bodov, čo je úspešný riešiteľ.

Našu školu budú v okresnom kole  reprezentovať úspešní riešitelia školského kola.

Všetkým   súťažiacim   gratulujeme!

Tento obsah bol zaradený v Školský rok 2020/2021. Zálohujte si trvalý odkaz.