Testovanie pohybových predpokladov žiakov ZŠ

     Napriek súčasnej pandemickej situácii a s ňou súvisiacimi opatreniami vo vyučovacom procese sa naša škola zúčastnila v septembri testovania pohybových predpokladov žiakov ZŠ. Testovaní boli prvýkrát žiaci prvého ročníka a opakovane boli pretestovaní žiaci tretieho ročníka. Testy boli zamerané na rôzne pohybové predpoklady, celkovo si prešiel každý žiak testovacou batériou, ktorá obsahovala deväť športových disciplín rôzneho charakteru.

      Cieľom projektu testovania pohybových predpokladov žiakov je informovať rodičov o stave pohybových predpokladov ich dieťaťa v porovnaní s deťmi, ktoré boli otestované v rámci celého populačného ročníka v SR. Ďalším cieľom je poradiť rodičom, aby nasmerovali svoje deti na športy, kde môžu uplatniť vrodené predpoklady. Túto službu rodičom štát poskytuje bezplatne. Pre športový výkon v dospelosti v akomkoľvek športe ako aj pre správny a zdravý vývoj dieťaťa je rozhodujúca všestranná pohybová príprava v detskom veku a pravidelnosť pohybu. Športovec sa dokáže výraznejšie uplatniť v disciplínach, v ktorých môže uplatniť vrodené predpoklady. Schopnosť uplatniť sa na základe vrodených predpokladov prináša lepšie výsledky a zároveň zvyšuje motiváciu dieťaťa.

     V mesiaci január 2021 dostane každý otestovaný žiak certifikát, ktorého obsahom sú
informácie na základe vzájomného vzťahu a prepočtu výsledkov jednotlivých disciplín
špecializovanej testovacej batérie. Osvedčenie, ktoré žiak dostane hovorí o odporúčaných,
a teda vhodných druhoch športov z pohľadu ich charakteru.

FOTKY si môžete pozrieť TU.

Tento obsah bol zaradený v Školský rok 2020/2021. Zálohujte si trvalý odkaz.