OZNAM RODIČOM

Na základe rozhodnutia RÚVZ v Košiciach zo dňa 16. októbra 2020, budú mať žiaci
v pondelok 19. októbra 2020, skrátené vyučovacie hodiny. Vyučovací proces bude prebiehať
podľa platného rozvrhu.
Vyučovanie pre jednotlivé ročníky skončí takto:
1. – 4. roč. končí o 11:30 hod.
5. – 9. roč. končí o 12:10 hod.
Zároveň prosíme rodičov, ktorí majú deti v popoludňajšom ŠKD, aby v súvislosti
s momentálnou situáciou, vyzdvihli v rámci svojich možností deti skôr.

Tento obsah bol zaradený v Školský rok 2020/2021. Zálohujte si trvalý odkaz.