Rodičia pozor!

Vážení rodičia,
so zhoršujúcou sa pandemickou situáciou Vám pripomíname:

 • V prípade, že u dieťaťa, alebo  u jeho rodinných príslušníkov
  je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-
  19 , čo bude dôvodom, že dieťa nepríde do školy, (v tomto
  prípade nestačí len zavolať, že dieťa nepríde do školy), musíte
  o tejto príčine okamžite!! informovať triedneho učiteľa a
  riaditeľku školy – 0911 925 736.
 • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne
  nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom
  všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo
  miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto
  podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
Tento obsah bol zaradený v Školský rok 2020/2021. Zálohujte si trvalý odkaz.