Informácie k nástupu žiakov 2. 9. 2020

škola volá - Hledat Googlem | Desenho de criança, Crianças lendo ...

  • V škole bude od 2. 9. 2020 prebiehať riadne školské vyučovanie, dochádzka pre žiakov je povinná.
  • Príchod žiakov v prvý školský deň 2. 9. 2020 je o 9.00 hod. Ukončenie prvého školského dňa je plánované o 11:00 – rodičia mladších žiakov 2. – 4. ročníka, môžu deti čakať pred školou, pričom musia dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia.
  • Nasledujúce dni žiaci prichádzajú v čase podľa školského poriadku.
  • Každý žiak musí mať rúško (+ jedno náhradné) a Vyhlásenie o bezinfekčnosti podpísané zákonným zástupcom (Vyhlásenie si môžete stiahnuť vo formáte doc alebo pdf, prípadne vyzdvihnúť v budove školy do piatku – do 28. augusta 2020 do 13.00.).
  • Vstup do budovy školy bude umožnený len žiakom,  výnimkou sú žiaci 1. ročníka, kde je v prvý deň vstup povolený len jednému z rodičov.

Rodič je povinný:
– informovať žiakov o prísnom dodržiavaní hygienicko-epidemiologických opatrení v škole – dodržiavať zásady R – O – R (ruky – odstup – rúško).
– V prípade podozrenia na COVID-19 u svojho dieťaťa, bezodkladne informovať školu.
– V prípade podozrenia na COVID-19 u svojho dieťaťa bezodkladne telefonicky kontaktovať detského lekára.

Nikto!!! s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy a školského klubu detí.

Usmernenia sú dostupné aj na stránke ministerstva školstva.

Tento obsah bol zaradený v Školský rok 2020/2021. Zálohujte si trvalý odkaz.