Informácia a pokyny k nástupu žiakov 2. stupňa do školy od 22.6.2020


Prosíme žiakov, aby prichádzali do školy vo vyhradených časových intervaloch:

6. až 9. ročník: 8.30 – 8.40              

Pripomíname zákonným zástupcom, aby nezabudli:

  • dieťa musí mať dve rúška (1 náhradné),
  • Vyhlásenie zákonného zástupcu 
  • hygienické vrecúško (hygienické vreckovky/vlhčené utierky, toaletný papier, mydlo, prípadne vlastný antibakteriálny/dezinfekčný gél, žiaci nesmú mať textilný uterák)
  • informovať žiakov o prísnom dodržiavaní hygienicko-epidemiologických opatrení v škole
  • v prípade podozrenia u žiaka na COVID-19 bezodkladne informovať školu

O ďalšom priebehu budú žiaci informovaní v pondelok.

Jedáleň: žiaci odchádzajú na obed vo vymedzenom čase v sprievode učiteľov, s ktorými boli počas dopoludnia:

6. až 9. ročník: 12.40 – 13.00         

Vyhlásenie, ktoré je potrebné vyplniť a v prvý deň nástupu žiaka do školy priniesť, si stiahnite TU (Vyhlásenie ZZ).    

  • tlačivá sú k dispozícii aj v škole
Tento obsah bol zaradený v Školský rok 2019/2020. Zálohujte si trvalý odkaz.